Lärande och utveckling i samspel med häst och natur!

Häst ger Hopp vill bidra till att människor, unga som gamla, hittar glädje…

Hästunderstödda insatser är ett samlingsbegrepp för olika yrkesgrupper där vi tar hjälp av hästen…

De senaste åren har vi mötts av rubriker om ungdomars psykiska ohälsa…

Vistelse med hästen, i stallet, i naturen
Dagliga stallsysslor
mm…

För elever med ofrivillig skolfrånvaro handlar det om att bygga tillit, hopp och relation …

Häst och natur ger glädje, mening och hopp om framtiden

Dimman lättar över hagarna, solen är på väg upp. I stallet står hästarna och tuggar på sitt morgonhö. Det är stilla, det är tyst, det är rofyllt. Det skapar lugn och ro i själen och är ett fantastiskt sätt att starta dagen på.

Den psykiska ohälsan i alla åldersgrupper är hög. Många barn, ungdomar och vuxna upplever stress, oro och nedstämdhet. För barn och ungdomar kanske skolan av någon anledning inte fungerar till 100% och då blir livet svårt. Detta kan bland annat leda till problematisk eller ofrivillig skolfrånvaro.

Häst ger Hopp vill ändra på detta genom att erbjuda alla (barn, ungdomar och vuxna) en möjlighet att uppleva glädje, mening och hopp i samvaro med hästar, i stallet och i naturen. Här arbetar vi tillsammans nära hästarna, promenerar, läser och räknar samt hittar långsamt tillbaka till ökad närvaro. 

Annika, som är specialpedagog, har stor erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, allt ifrån förskola till unga vuxna. Hon har lätt att få kontakt och utgår alltid ifrån att alla barn och ungdomar vill lyckas och prestera utifrån sina förutsättningar.

Annika motiverar genom samtal, gör pedagogiska utredningar, läs- och skrivkartläggningar och hjälper med planering och struktur. Hon utgår ifrån det sociokulturella perspektivet som innebär att individer lär hela tiden. Det sociala sammanhanget är viktigt för att lärande ska ske och ibland kan det vara bra att byta sammanhang för att lära sig. Häst ger Hopp ger möjlighet till lärande i ny miljö. 

Hos Häst ger Hopp får du känna:

Läs mer

GLÄDJE då hästarna gnäggar och kommer fram och nosar när du kommer.

MENING då allt vi gör med hästen och i stallet alltid fyller en viktig funktion, har ett syfte, har en mening.

HOPP då du lär dig nya saker, får nya erfarenheter och känner att du  vågar göra saker du aldrig trodde du skulle klara.

Vi på Häst ger Hopp arbetar med Hästunderstött lärande. När du arbetar tillsammans med hästen och när du arbetar i stallet lär du dig saker hela tiden. Du lär dig lyssna och iaktta hästen. Du lär dig att ta hänsyn och utföra nya saker. Du lär dig att du vågar mer än du tror och du lär dig om dig själv.

  • Vill du känna en mjuk mule mot din kind?
  • Vill du lyssna på hästar när de äter hö?
  • Vill du hämta 500 kg häst i hagen med hjälp av ett kort rep?

Välkommen till Häst ger Hopp där du får lära, uppleva och utvecklas i samspel med häst och natur.

Senaste nyheter

20729453_10212346233882758_6725002050341376178_n