Hästunderstödda insatser är ett samlingsbegrepp för olika yrkesgrupper där vi tar hjälp av hästen, stallet och naturen i vårt dagliga arbete. Det kallas Hästunderstödd terapi, Hästunderstött lärande eller Hästunderstödda aktiviteter.

Hästen och dess miljö inbjuder till sociala interaktioner, känslomässigt engagemang, kognitiva utmaningar och fysisk aktivitet. Den fysiska och känslomässiga samvaron med hästen påverkar vårt ”må bra”-system positivt, är stressreducerande och kan ge en känsla av sammanhang.

De senaste tjugo åren har vi sett ett ökat intresse och en ökad insikt i vilken betydelse hästen och dess miljö kan ha för människor i krävande livssituationer.

Att arbeta med hästunderstödda insatser kräver både utbildning inom en terapeutisk/pedagogisk profession och kunskap inom hästhantering.

 • Vad är det?

  Häst ger Hopp erbjuder Hästunderstött lärande. Vi skapar nya chanser till lärande i en annorlunda miljö. Hos Häst ger Hopp arbetar vi både fysiskt och psykiskt. Vi arbetar tillsammans nära hästarna, promenerar, läser och räknar samt hittar långsamt tillbaka till ökat välbefinnande och ökad närvaro. Stallsysslor varvas med utmanande umgänge med hästen. Här blir du starkare och lär dig nya saker om både hästar och dig själv. På köpet får du bättre självkänsla och ökat hopp om din förmåga och din framtid.

 • För vem?

  Hästunderstött lärande eller hästunderstödd aktivitet är för alla, ung som gammal, som vill ha mer glädje, mening och hopp i sina liv.

 • Varför?

  Naturen, hästarna, stallet skapar ro i själen. Hästens villkorslösa kärlek och lugnande inverkan bidrar till positiva tankar och minskar stress och ångest. Hästen vill vara med dig och tycker om dig som du är. Häst ger Hopp ger dig glädje, mening och hopp.

 • Hur?

  Vi träffas och ser oss runt, hälsar på hästar och pratar om dina behov och önskemål samt vad hästunderstött lärande skulle kunna vara för just dig.

 • Med hjälp av?

  Vi lär oss i stallet och i naturen runt omkring. Vi lär tillsammans med hästarna, framför allt Cudna och Nina.

 • Var?

  Vi träffas på Kylegården i Åkersberga där vi har tillgång till ett stall med tolv hästar och en fantastisk natur.

 • När?

  Vi kommer överens om hur länge och hur ofta vi ska träffas. Det kan vara en timme / vecka eller en halv dag / vecka, eller något annat alternativ.