De senaste åren har vi mötts av rubriker om ungdomars psykiska ohälsa, hur den hela tiden ökar och att många elever inte orkar gå till skolan. Ohälsan kryper längre och längre ner i åldrarna och vi läser nu om att även elever på låg- och mellanstadiet har alldeles för hög frånvaro. På högstadiet och gymnasiet rapporteras om stress, höga krav och risk för utbrändhet med alarmerande frånvaro och dåliga studieresultat som följd.

Elever med hög frånvaro har genom åren benämnts på olika sätt, skolkare, hemmasittare, elever med problematisk frånvaro och elever med lång och ofrivillig frånvaro. Det är viktigt att känna till att dessa elever inte stannar hemma för att de vill det utan för att de inte orkar möta alla människor och intryck i en skola som inte hittat rätt sätt att möta deras behov. Vi ska också komma ihåg att elevernas föräldrar sliter oerhört hårt för att deras barn ska kunna komma tillbaka till skolan.

För dessa elever vill Häst ger Hopp hitta en väg tillbaka till skolan.

”Att man lyckas skapa en relation till elever med problematisk frånvaro är centralt. Det behövs en långsiktighet och stabilitet i relationer, insatser och finansiering … Det handlar om att erbjuda stöd som ökar elevens studieförmåga, stärker självförtroendet, livskvaliteten och den sociala kompetensen.”

(Saknad – uppmärksamma elevers frånvaro och agera)      s. 373